Vloeibaarheid beton

May 8, 2015 | By Clement | Filed in: Uncategorized.

De consistentieklasse is een maat voor de verwerkbaarheid van de betonmortel. In de praktijk wordt de consistentie gekozen, afhankelijk van de toepassing en rekening houdend met de wijze van storten en verdichten. Kwaliteit van het beton : te bepalen afhankelijk van de benodigde weerstan het toepassingsgebied en de milieuklasse.

Type cement : gewoonlijk klasse 45. Vermijden bij koud weer ! Vloeibaarheid : bij voorkeur .

Deze laatste kent vijf klassen voor de zetmaat: . Voordelen van meer vloeibare soorten betonspecie waaronder het extreem vloeibare betonspecie, het zgn. Zelfverdichtend beton (ZVB) is beton dat in verse toestand een dusdanige vloeibaarheid vertoont dat het louter onder invloed van het eigengewicht en dus zonder bijkomende verdichtingsenergie in staat is doorheen een dicht wapeningsnet of in aanwezigheid van andere hindernissen de bekistingsvorm volledig te vullen, . Omgevingsklasse, EEgewapend beton. Consistentieklasse ( vloeibaarheid ), S3. Maximale korrelmaat van de granulaten (in mm), 32. Hier en daar werden grote . Wordt in België uitgedrukt door de S-klasse (slump, zetmaat).

Het gaat om de inzakking (in mm) van een 3mm hoge.

Abramskegel”, die wordt uitgedrukt in een S-klasse (van Slump). Het beton dat aan deze proeven wordt onderworpen moet vers uit de betonmolen komen, zodat er tussen de bereiding en de beproeving geen uitdroging of binding kan plaatsgrijpen. CONSISTENTIE VAN HET BETON. Door het gebruik van een geschikte consis- tentie voor een bepaalde toepassing kan men de goede uitvoering waarborgen, wat essen- tieel is voor . Classificatie van betonspecie naar verwerkbaarhei vastgelegd in de voorschriften beton.

Deze karakteriseert de vloeibaarheid van het beton in functie van de zetmaat (slump), bepaald met de. Abrams-kegel, waarbij elke klasse kan worden bijgesteld op de werf indien nodig. Eisen van het beton wordt opgedeeld in karakteristieken : – Duurzaamheid bepaald door de omgevingsklasse in combinatie met een sterkteklasse en gebruiksdomein (gewapen niet gewapend of voorgespannen) – vloeibaarheid , – granulaten – eventuele specifieke eisen. Voor de bepaling van de duurzaamheid kan u . Er zijn gebieden: aardvochtig, half plastisch, plastisch, vloeibaar en zeer vloeibaar.

Door de vloeibaarheid van het materiaal is een hoge wapeningsdichtheid mogelijk. Nauwe ruimtes tussen het wapeningsstaal worden goed gevuld en grindnesten en waterafscheiding (bleeding) komen niet voor. Ook kleine profileringen in het oppervlak zijn met zelfverdichtend beton te storten. Bekistingen met beperkte . Een semi-zelfnivelerend beton dient over een hoge vloeibaarheid en lage kleverigheid maar toch een voldoende segregatie weerstand te beschikken.

We spreken over semi-zelfnivelerend aangezien het eindresultaat echter nog altijd een beton blijft, met een grove granulaat fractie, weliswaar beperkter in omvang dan in . PLUS zelfverdichtend beton. De specie heeft ondanks de hoge vloeibaarheid voldoende stabiliteit tegen ontmenging. De belangrijkste kenmerken van zelfver- dichtend beton zijn de hoge vloeibaarheid in combinatie met de grote stabiliteit van het betonmengsel.


Comments are closed here.