Premie regenwaterput

December 3, 2015 | By Clement | Filed in: Uncategorized.

De stad Antwerpen geeft een premie voor de installatie van een regenwaterput of infiltratievoorziening bij bestaande woningen. Met een premie voor regenwateropvang is uw systeem zo terugverdiend. Het bedrag hangt af van waarvoor je het regenwater gebruikt.

Plaats je een hemelwaterput met pompinstallatie? Dan kan in aanmerking komen voor een premie van Infrax. Infrax geeft je een premie van 2euro wanneer van het dakoppervlak wordt aangesloten op de hemelwaterput.

De premie kan nooit de helft van de . Door het plaatsen van een regenput kan u hemelwater (regenwater) gebruiken om toiletten door te spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, … Als u een regenwaterput installeert, kan u een toelage ontvangen. Subsidie voor een regenwaterput ( hemelwaterput ). Vraag dit meteen online aan ( snel en gemakkelijk):. Het gemeentebestuur streeft naar een duurzaam milieu- en energiebeleid. Belangrijk is onder meer het verminderen van het gebruik van drinkwater en het aanleggen van infiltratiesystemen.

Daarom voorziet ze in een premie voor wie zelf (dus niet verplicht) een regenwaterput steekt of een infiltratiesysteem aanlegt. Is het correct wanneer ik zeg dat je enkel een premie krijgt bij jouw gemeente voor een hemelwaterput ?

Wanneer je bij een bestaande woning een hemelwater- of regenput plaatst, kan je in bepaalde gevallen een subsidie krijgen. De plaatsing van de put kan al dan niet gepaard gaan met een verbouwing. Bij een nieuwbouw kan je geen subsidie ontvangen omdat de plaatsing van een hemelwaterput in dat geval verplicht is. Je hebt enkel recht op de premie indien jouw gemeente aangesloten is bij Infrax en het premiereglement heeft goedgekeurd.

Premie voor het aanleggen en in gebruik nemen van een hemelwaterput en een pompinstallatie bij een bestaande woning. Officiële website van de gemeente Dentergem met informatie voor zowel bewoners, toeristen als bedrijven. De gemeente verleent, onder bepaalde voorwaarden, een subsidie voor de plaatsing van een hemelwaterput met hergebruik van hemelwater. Het reglement en het aanvraagformulier voor de gemeentelijke premie vind je als bijlage.

Voor bedrijfsgebouwen is er meestal enkel een premie voor de aanleg van . De Vlaamse overheid wil stimuleren . De aanvraag gebeurt voor de afbraak. Aanvraagformulier – Hemelwater en infiltratiepremie. Aan deze premie zijn enkele voorwaarden verbonden, nl.

De gemeente promoot rationeel watergebruik en sensibiliseert de bevolking door het voorzien van een premie bij het plaatsen van een hemelwaterput of infiltratievoorziening.


Comments are closed here.