Premie elektriciteit

February 9, 2015 | By Clement | Filed in: Uncategorized.

Als u uw elektrische installatie vervangt of aanpast, kunt u mogelijk volgende premies van de overheid krijgen: Als u de elektrische huisinstallatie gedeeltelijk of geheel vernieuwt, in een woning die minstens jaar oud is, komt uw investering mogelijk in aanmerking voor de renovatiepremie. Deze premie is afhankelijk van . Na de keuring van onze elektrische installatie bij aankoop van onze woning, moesten we deze vernieuwen binnen de maanden. Nu is dit gebeurd en herkeur maar had ik de vraag of hier geen premie voor wordt gegeven.

Ik vind er niets over terug, maar mensen vertellen mij dat er een premie door de . Voor het vernieuwen van de elektriciteit kan je in bepaalde gevallen aanspraak maken op premies van de Vlaamse overheid.

Laat je de elektrische installatie volledig vernieuwen voor een huis dat minstens jaar oud is? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor een Renovatiepremie. Het verkrijgen van de premie is . Waar je geen premie kan voor ontvangen is het installeren of verbeteren van elektrische huishoudelijke apparaten zoals . Wij gaan binnenkort starten met het vernieuwen van de elektriciteit door geregistreerd aannemer voor ong.

Wij zijn van plan om veel zelf te doen, dan denk ik vb. De sociale premie water en elektriciteit is een tussenkomst in de kosten voor water- en elektriciteitsverbruik voor personen met een laag inkomen. Eigenaar-verhuurders kunnen de premie aanvragen . Sociale premie water, gas en elektriciteit voor gezinnen.

Premie voor de renovatie van het woonmilieu. Onder bepaalde voorwaarden kunt u van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een premie ontvangen om renovatiewerken uit te voeren. Of nog: zelf elektriciteit opwekken door uw gebouw te verwarmen. Er bestaat een premie voor deze minder bekende investeringen die mooie besparingen opleveren op lange termijn.

De woning die u renoveert of het gebouw dat u omvormt tot een woning moet in het Vlaamse Gewest liggen en minstens jaar oud zijn. De werken zijn gegroepeerd in vier categorieën: – categorie 1: de structurele elementen van de woning – werken aan de funderingen, de muren, de draagvloeren . Afhankelijk van de uitgevoerde werken werden in het premiereglement (zie stedelijke website) specifieke voorwaarden vastgelegd. Luminus keert zelf geen premies uit. Neem contact op met uw netbeheerder om te weten of u recht hebt op een premie. Door te investeren in energiebesparende maatregelen haalt u de energiekosten van uw bedrijf naar beneden.

Bovendien kunt u voor bepaalde ingrepen een premie krijgen, uitgekeerd door de federale en gewestelijke overheden enerzijds en de distributienetbeheerders ( elektriciteit en aardgas) anderzijds. De kostprijs mag ook hoger liggen, maar dan gaat de berekening van de premie uit van dat maximum. Elektriciteit : facturen voor maximaal 3. Sanitaire installaties: facturen voor maximaal 3. Trappen: facturen voor maximaal 3. Wat wordt onder andere niet betoelaagd? Alle elektriciteitswerken en de aansluitingskosten.

Toestellen, lampen, zonne-. De premie is opgesplitst in Deel A en Deel B.

Woningen gelegen in Menen- Centrum en Menen-Barakken komen in aanmerking voor Deel A. Woningen op het volledige grondgebied Menen komen in aanmerking voor Deel B. Welke bouwonderdelen komen in aanmerking voor de verbeteringspremie?


Comments are closed here.