Energiebijdrage

July 31, 2017 | By Clement | Filed in: Uncategorized.

Heffingen bestaan uit de energiebijdrage , de federale bijdrage, de bijdrage energiefonds en de toeslag beschermde klanten voor aardgas. De heffingen zijn bestemd voor de federale en de Vlaamse overheid. De regering-Michel heeft het licht op groen gezet voor de distributienetbeheerders Elia en Infrax om een bedrag van miljoen euro terug te storten aan de elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen. De regering heeft het licht op groen gezet voor de distributienetbeheerders Eandis en Infrax om een bedrag van miljoen euro terug te storten aan de elektriciteitsverbruikers in Vlaanderen.

Vlaams Parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) drong woensdag in de commissie Energie van het Vlaams Parlement bij minister Tommelein (Open VLD ) aan op een snelle terugbetaling aan onze gezinnen en bedrijven van de miljoen euro teveel geïnde federale energiebijdrage.

Volgens Andries Gryffroy, Vlaams volksvertegenwoordiger en deelstaatsenator bij de N-VA, werd er miljoen euro teveel aan energiebijdrage geïnd. In de media stelde hij dat dit bedrag onverwijld dient terugbetaald te worden aan de consument, in dit geval de bevolking. Antwoorden op veel gestelde vragen over de Turteltaks.

Elektriciteitsverbruikers moeten per verbruikte kWh een federale bijdrage betalen. Maar Elia en de distributienetbeheerders berekenen die . Er lijkt een oplossing in zicht om het geld dat te veel is betaald voor de federale energiebijdrage terug te laten vloeien naar de verbruikers. In totaal gaat het om miljoen euro. Een gemiddeld gezin zal zo een compensatie .

Vertalingen in context van energiebijdrage in Nederlands-Frans van Reverso Context: Ik wijs daarvoor naar de CO:- en energiebijdrage. De omvorming tot jaarlijkse . De bijdrage Energiefonds. Om de vrijstelling te bekomen moet u een aanvraag . Dat komt doordat de federale energiebijdrage wordt berekend op het gedeelte dat over het transportnet verloopt. Bijkomende toeslag op de elektriciteit. Het gaat om federale bijdrage, energiebijdrage en aansluitingsvergoeding.

Energiebijdrage (accijnzen op energieproducten en elektriciteit) A. Polfliet, Zero Emission Solutions 5. Deze bijdrage wordt geheven op energieproducten, waaronder ook aardgas en elektriciteit. De opbrengst van de energiebijdrage is bestemd voor het Fonds voor het financieel evenwicht in de . Uit de analyse kan men concluderen dat actieve mannen met een hogere opleiding een lagere energie-inname, een lagere procentuele energiebijdrage van totaal vet, verzadigde vetzuren, mono-onverzadigde vetzuren, totaal koolhydraten, polysachariden en lagere absolute ijzer inname hebben dan de overige actieve . De Vlaams-nationale vrijheidspartij. De programmawet verhoogde met ingang van augustus de energiebijdrage op ongelode benzine, diesel, huisbrandolie en elektriciteit.

Later besliste de regering de energiebijdrage op ‘groene’ . EG tot herstructurering van de communautaire regeling.

De energiebijdrage op aardgas, dat volgens de regering een milieuvriendelijker brandstof is, werd dan weer verlaagd.


Comments are closed here.